کیف دی اند جی

کیف دوشی دولچه گابانا

دارای بند بلند زنجیری و قابلیت جدا شدن

آبعاد:

ارتفاع 12

عرض 10

عمق 6

This product is currently out of stock and unavailable.