100022 شال پلیسه منگوله مرواریدی

شال پلیسه نخ حریر منگوله مرواریدی 100022

مناسب فصول بهار و تابستان

جنس: نخ لینن پلیسه

قواره: طول 200 x عرض 70

This product is currently out of stock and unavailable.