شال فرانچ

۲۸۵,۰۰۰ تومان

چهار طرف ریش 1 سانتی

یک طرف از سمت طول پرچدار

طول 210 تا 220

عرض 65 تا 75

حذف

توضیحات تکمیلی

رنگ

کد10, کد4, کد5, کد6, کد7, کد8, کد9, کد1, کد11, کد12, کد13, کد14, کد15, کد2, کد3